Bước 1

Xem thông tin công nợ của khách hàng tại [Báo Cáo] > [Báo Cáo Công Nợ] > [Tổng Quan Công Nợ]

Thanh toán bằng cách bấm mục [Thanh Toán Thu] hoặc [Thanh Toán Chi] tương ứng của khách hàng

quan ly cong no

Lưu ý:

 Bạn có thể xem các giao dịch với khách hàng này bằng cách nhấn vào tên của khách hàng và vào thẻ [Giao dịch]

Hướng dẫn quyết toán nợ cho Khách hàng - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 2 

Cửa sổ [Khách Hàng] sẽ mở ra, điền số tiền khách hàng thanh toán, phương thức thanh toán và bấm nút [Lưu thông tin]

quan ly cong no 2

Lưu ý:

 Bạn có thể để chức năng tự động trừ nợ theo thứ tự các giao dịch từ cũ đến mới, hoặc tùy chọn số tiền khách hàng thanh toán là dành cho giao dịch (hoặc nhiều giao dịch) nào đó…

quan ly cong no 3

Ngoài ra phần mềm hỗ trợ việc in công nợ ra để Nhắc nợ tới các Khách hàng:

quan ly cong no 4

 

Xem thêm