Thu/Chi khác ở đây là các loại thu/chi không phát sinh trực tiếp từ các giao dịch trên phần mềm, mà từ nhu cầu thực tế bên ngoài, cần ghi nhận như chi tiền lương cho nhân viên, chi tiền điện nước, thu tiền cho thuê từ mặt bằng, …

Thực hiện theo hướng dẫn sau để tạo Thu/Chi khác:

Bước 1 Tạo Thu/Chi Khác

Đăng nhập S3, vào menu Quản lý >> Quản lý hệ thống. 

thu-chi-khac1

Bước 2 Tạo Thu/Chi Khác

Tại trang Danh mục khoản thu chi, nhấp vào biểu tượng Tạo Thu/Chi Khác. Nhập nội dung trong “Khoản mục thu/chi“, sau đó chọn dấu  tick để lưu lại.

thu-chi-khac2

Lưu ý: Sau khi tạo mục thu/chi khác, bạn nên thoát ra đăng nhập lại thì thẻ Thu/Chi mới xuất hiện trên thanh Công cụ.

Bước 3 Tạo Thu/Chi Khác

Vào thẻ Thu/Chi, chọn Loại phiếu cần nhập liệu.

thu-chi-khac3

Nhập thông tin phiếu thu hoặc chi như ảnh minh họa bên dưới, sau đó bấm Hoàn Tất.

thu-chi-khac6

Bước 4 Tạo Thu/Chi Khác

Chọn Gửi để lưu phiếu vừa nhập.

thu-chi-khac4

Để xem lại những phiếu thu/chi đã nhập liệu, vào phần Báo Cáo >> Báo cáo thu chi >> Chọn loại báo cáo cần xem.

thu-chi-khac5

 

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales