Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản Lý >> Quản Lý Khách Hàng

Hướng dẫn thiết lập chương trình khuyến mãi - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục Chương trình khuyến mãi

Hướng dẫn thiết lập chương trình khuyến mãi - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Bấm nút Nut Them Moiđể thêm mới

Hướng dẫn thiết lập chương trình khuyến mãi - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Điền các thông tin của chương trình khuyến mãi mới.

thiet_lap_chuong_trinh_km 2

Trong phần “Hình thức khuyến mãi ” có nghĩa là tự động áp dụng Giá trị khuyến mãi khi tổng đơn hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng Giá trị đơn hàng.

Để sử dụng tính năng này: Nhấp chuột vào ô “Không khuyến mãi” >> Khuyến mãi theo đơn hàng >> Nhấp chuột vào dấu [+] >> Lần lượt điền Gía trị đơn hàng bằng tiền >> Giảm: điền số tiền hoặc % >> Lưu thông tin 

thiet_lap_chuong_trinh_km 1

Lưu ý:

s3co logo bullet Ô “Sử dụng“: Đánh dấu vào ô này để kích hoạt chương trình khuyến mãi theo ngày đã định. Nếu không đánh dấu, chương trình sẽ không được thực hiện dù ngày khuyến mãi đã đến.

s3co logo bullet Ô “Hiển thị khi sử dụng“: Đánh dấu vào ô này để hiện ra tên chương trình khuyến mãi khi thanh toán trong phần mềm S3.

Bước 5 sectionbreak S3 v20

Để thêm sản phẩm vào chương trình khuyến mãi, bạn bấm vào biểu tượng Icon Configure16 tương ứng trước tên chương trình

thiet_lap_chuong_trinh_km 3

 

Bước 6 sectionbreak S3 v20

Chọn chi nhánh và nhóm hàng được áp dụng khuyến mãi

thiet_lap_chuong_trinh_km 4

Lưu ý:

s3co logo bullet Để áp dụng cho tất cả Chi Nhánh, bạn chọn “Tất cả” trong dòng “Chi nhánh áp dụng khuyến mãi“, ngược lại bạn có thể chọn riêng từng chi nhánh nếu muốn áp dụng riêng khuyến mãi cho chi nhánh đó.

s3co logo bullet Để áp dụng cho tất cả Nhóm Hàng, bạn chọn “Tất cả” trong dòng “Nhóm hàng“, ngược lại bạn có thể chọn riêng từng nhóm hàng nếu muốn áp dụng riêng khuyến mãi cho những nhóm hàng đó.

 

Bước 7 sectionbreak S3 v20

Nếu muốn thêm riêng một sản phẩm nào đó hoặc áp dụng cho loại thành viên đặc biệt, bạn bấm váo biểu tượng tương ứng

Trường hợp không chọn Loại thành viên thì chương trình Khuyến mãi áp dụng cho tất cả các khách hàng.

thiet_lap_chuong_trinh_km 5

 

Bước 8 sectionbreak S3 v20

Để thiết lập Khuyến mãi theo từng sản phẩm nhấp chuột vào dấu [+] >> Chọn Loại khuyến mãi >> Khi đó phần mềm sẽ hiển thị 3 loại Khuyến mãi >> Nhấp chuột tương ứng vào loại Khuyến mãi mà bạn muốn tạo.

thiet_lap_chuong_trinh_km 7

+ Tặng kèm sản phẩm:

Ví dụ: Mua 10 sản phẩm Bia 333 được tặng 1 thùng Bia 333 (hoặc các sản phẩm khác)

thiet_lap_chuong_trinh_km 8

+ Giá theo số lượng:

Ví dụ: Mua  10 sản phẩm Bia Hà Nội (giá 250.000đ) sẽ được giá 245.000đ

thiet_lap_chuong_trinh_km 9

+ Giảm giá sản phẩm:

Ví dụ: Mua 10 sản phẩm Bia Heineken sẽ giảm được 5% ( hoặc tiền) khi mua Bia Heineken (hoặc các sản phẩm khác)

thiet_lap_chuong_trinh_km 10

 

Bước 9   sectionbreak S3 v20

Sau khi hoàn tất, khi bạn thực hiện việc thanh toán, nếu sản phẩm đó thuộc dạng khuyến mãi, sẽ có thông báo hiện ra và tự động áp dụng mức giá khuyến mãi

thiet_lap_chuong_trinh_km 11

 

Xem thêm