Để tạo Nhiều đơn vị tính cho một sản phẩm, trước tiên cần phải thiết lập danh sách các đơn vị tính được sử dụng của sản phẩm đó, thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Tiếp theo thực hiện các bước sau đây để thiết lập Nhiều đơn vị tính trên 1 sản phẩm.

Bước 1 Tạo nhiều đơn vị tính cho cùng một sản phẩm

s3-tao-nhieu-don-vi-tinh 1

Bước 2  Tạo nhiều đơn vị tính cho cùng một sản phẩm

Chọn Bật “Hỗ trợ nhiều đơn vị tính” >> Cập Nhật Thông Tin

s3-tao-nhieu-don-vi-tinh 2

Bước 3  Tạo nhiều đơn vị tính cho cùng một sản phẩm

Vào thẻ Quản Lý >> Quản Lý Kho >> Bấm vào biểu tượng chữ “i” của sản phẩm đó

s3-tao-nhieu-don-vi-tinh 3

Bước 4  Tạo nhiều đơn vị tính cho cùng một sản phẩm

Chọn đơn vị tính Cơ bản (đơn vị nhỏ nhất được sử dụng) >> Đơn Vị Tính

s3-tao-nhieu-don-vi-tinh 4

Bước 5  Tạo nhiều đơn vị tính cho cùng một sản phẩm

Click vào dấu + để thêm mới đơn vị tính

s3-tao-nhieu-don-vi-tinh 5

Quy đổi Đơn vị tính theo nhu cầu sử dụng >> chọn Lưu đơn vị tính

s3-tao-nhieu-don-vi-tinh 6

Trong đó:

Tạo nhiều đơn vị tính cho cùng một sản phẩm Quy cách: 1 thùng bằng 24 chai

Tạo nhiều đơn vị tính cho cùng một sản phẩm Gía lẻ, giá sỉ (của thùng): trường thông tin bắt buộc điền giá trị vào, nếu không bạn để số 0

Tạo nhiều đơn vị tính cho cùng một sản phẩm Mã vạch (của thùng): không bắt buộc, có thể để trống.

Trong mục Bán hàng, khi bán sẽ thể hiện nhiều đơn vị tính như sau:

Trong mục tìm kiếm, tìm kiếm sản phẩm >> nhấn Enter thì phần mềm sẽ thể hiện ra các đơn vị tính.

2.ban_hang_s3

Hoặc bấm vào dấu + màu xanh để hiện thị ra các đơn vị tính

ban_hang_s3

Chúc các bạn thành công khi tạo nhiều đơn vị tính dựa theo hướng dẫn của các bước trên. Nếu có thắc mắc gì thì liên hệ với đội ngũ chăm sóc Khách hàng của S3 (tại đây) nhé.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales