Hướng dẫn áp dụng trong trường hợp xuất hàng từ Kho/Cửa hàng hiện tại sang 1 Kho/Cửa hàng khác.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý Kho

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục Nhập / Xuất >> Xuất kho nội bộ (cột bên trái trên giao diện S3)

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Chọn chi nhánh cần chuyển hàng đến tại ô Chi Nhánh Nhận

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Chi nhánh chuyển hàng đi là chi nhánh hiện tại đang truy cập.

s3co logo bullet Bắt buộc phải chọn chi nhánh trước khi chọn món hàng cần chuyển đi.

 

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Tìm và Chọn sản phẩm (Tên sản phẩm / Mã hàng / Mã vạch) cần chuyển kho

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Giá chuyển kho là giá bán hoặc giá chuyển kho gần nhất đến chi nhánh đó.

Bước 5 sectionbreak S3 v20 

Bấm nút Hoàn tất để hoàn thành việc chuyển kho

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Trường hợp kho nhận ở chế độ Tự Nhận Hàng Luân Chuyển (xem hướng dẫn Tạo một chi nhánh mới), sản phẩm sẽ vào trực tiếp kho nhận mà không yêu cầu xác nhận.

s3co logo bullet Trường hợp kho nhận không ở chế độ Tự Nhận Hàng Luân Chuyển, tiến hành thêm Bước 6.

 

Bước 6 sectionbreak S3 v20 

Chuyển sang chi nhánh nhận hàng.

Vào Quản Lý >> Quản Lý Kho, chọn Nhận hàng xuất nội bộ

Danh sách các đơn hàng luân chuyển từ kho/cửa hàng khác sẽ hiện ra.

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Bấm nút tam giác ở đầu mỗi giao dịch để xem chi tiết và kiểm tra hàng được chuyển.

Bấm nút nut chap nhanđể xác nhận, sản phẩm được chuyển sẽ tự động nhập vào Kho/Cửa hàng.

Bấm nút nut huy nằm ở các giao dịch tương ứng để từ chối nhận.

 

 

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

 

Xem thêm