Hướng dẫn áp dụng trong trường hợp xuất hàng từ Kho/Cửa hàng hiện tại sang 1 Kho/Cửa hàng khác.

Bước 1 Xuất Kho Nội Bộ

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý Kho

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 Xuất Kho Nội Bộ

Chọn mục Nhập / Xuất >> Xuất kho nội bộ (cột bên trái trên giao diện S3)

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Bước 3 Xuất Kho Nội Bộ

Chọn chi nhánh cần chuyển hàng đến tại ô Chi Nhánh Nhận

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Xuất Kho Nội Bộ Chi nhánh chuyển hàng đi là chi nhánh hiện tại đang truy cập.

Xuất Kho Nội Bộ Bắt buộc phải chọn chi nhánh trước khi chọn món hàng cần chuyển đi.

 

Bước 4 Xuất Kho Nội Bộ

Tìm và Chọn sản phẩm (Tên sản phẩm / Mã hàng / Mã vạch) cần chuyển kho

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Xuất Kho Nội Bộ Giá chuyển kho là giá bán hoặc giá chuyển kho gần nhất đến chi nhánh đó.

Bước 5 Xuất Kho Nội Bộ 

Bấm nút Hoàn tất để hoàn thành việc chuyển kho

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Xuất Kho Nội Bộ Trường hợp kho nhận ở chế độ Tự Nhận Hàng Luân Chuyển (xem hướng dẫn Tạo một chi nhánh mới), sản phẩm sẽ vào trực tiếp kho nhận mà không yêu cầu xác nhận.

Xuất Kho Nội Bộ Trường hợp kho nhận không ở chế độ Tự Nhận Hàng Luân Chuyển, tiến hành thêm Bước 6.

 

Bước 6 Xuất Kho Nội Bộ 

Chuyển sang chi nhánh nhận hàng.

Vào Quản Lý >> Quản Lý Kho, chọn Nhận hàng xuất nội bộ

Danh sách các đơn hàng luân chuyển từ kho/cửa hàng khác sẽ hiện ra.

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

Bấm nút tam giác ở đầu mỗi giao dịch để xem chi tiết và kiểm tra hàng được chuyển.

Bấm nút Xuất Kho Nội Bộđể xác nhận, sản phẩm được chuyển sẽ tự động nhập vào Kho/Cửa hàng.

Bấm nút Xuất Kho Nội Bộ nằm ở các giao dịch tương ứng để từ chối nhận.

 

 

Hướng dẫn Xuất chuyển Kho - Phần mền quản lý bán hàng online S3

 

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales