Người dùng có thể chỉnh sửa Tên, Mã hàng, Mã vạch, Giá bán của sản phẩm…

Riêng Số lượng sản phẩm thì không thể chỉnh sửa trực tiếp.

Bước 1 Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm

Đăng nhập S3. Vào menu Quản lý >> Quản lý kho

2017-09-07_10-09-36

Bước 2 Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm

Tìm sản phẩm cần chỉnh sửa / xóa thông tin (theo Tên, Mã hàng, Mã vạch). Bấm vào biểu tượng aa5 của sản phẩm đó.

chi-tiet-san-pham

Bước 3 Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm

Pop-up Cập nhật thông tin sản phẩm mở ra để bạn có thể tùy chỉnh thông tin

xoa-san-pham2

Lưu ý:

Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm Các thông số không thay đổi được đều có ký hiệu Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm

Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm Đặt con trỏ chuột lên ký hiệu này, lý do không thay đổi sẽ hiện ra.

Bước 4 Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm

Bấm Lưu thông tin để lưu lại thay đổi

Hệ thống sẽ hiện thông báo cập nhật thành công.

xoa-san-pham3

Bấm Xóa sản phẩm nếu bạn muốn bỏ sản phẩm đó ra khỏi danh mục hàng hoá

xoa-san-pham4

Lưu ý:

Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm Nút Xoá sản phẩm không hiện ra nếu số lượng tồn của sản phẩm lớn hơn 0, hoặc sản phẩm đã có phát sinh giao dịch (nhập hàng, bán hàng, cân đối hàng tồn,…) trên phần mềm.

Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Sản Phẩm Sản phẩm đã xóa, không thể phục hồi.

Xem thêm hướng dẫn “ Xóa sản phẩm đã có phát sinh giao dịch trên phần mềm như thế nào?” (tại đây).

Xem Thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales