Người dùng có thể chỉnh sửa Tên, Mã hàng, Mã vạch, Giá bán của sản phẩm…

Riêng Số lượng sản phẩm thì không thể chỉnh sửa trực tiếp.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3. Vào menu Quản lý >> Quản lý kho

2017-09-07_10-09-36

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Tìm sản phẩm cần chỉnh sửa / xóa thông tin (theo Tên, Mã hàng, Mã vạch). Bấm vào biểu tượng aa5 của sản phẩm đó.

chi-tiet-san-pham

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Pop-up Cập nhật thông tin sản phẩm mở ra để bạn có thể tùy chỉnh thông tin

xoa-san-pham2

Lưu ý:

s3co logo bullet Các thông số không thay đổi được đều có ký hiệu nut canh bao

s3co logo bullet Đặt con trỏ chuột lên ký hiệu này, lý do không thay đổi sẽ hiện ra.

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Bấm Lưu thông tin để lưu lại thay đổi

Hệ thống sẽ hiện thông báo cập nhật thành công.

xoa-san-pham3

Bấm Xóa sản phẩm nếu bạn muốn bỏ sản phẩm đó ra khỏi danh mục hàng hoá

xoa-san-pham4

Lưu ý:

s3co logo bullet Nút Xoá sản phẩm không hiện ra nếu số lượng tồn của sản phẩm lớn hơn 0, hoặc sản phẩm đã có phát sinh giao dịch (nhập hàng, bán hàng, cân đối hàng tồn,…) trên phần mềm.

s3co logo bullet Sản phẩm đã xóa, không thể phục hồi.

Xem thêm hướng dẫn “ Xóa sản phẩm đã có phát sinh giao dịch trên phần mềm như thế nào?” (tại đây).

Xem Thêm