Khách hàng có thể thanh toán và gia hạn sử dụng Phần mềm S3 theo 1 trong 3 cách sau:

A. Thanh Toán Qua Cổng Ngân Lượng

B. Thanh Toán Bằng Chuyển Khoản Ngân Hàng

C. Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

A. Thanh toán và Gia hạn qua NganLuong.vn

Lưu ý: Khách hàng phải có Tài khoản tiền trên Nganluong.vn

Bước 1

Đăng nhập S3, vào menu Quản Lý >> Quản Lý Hệ Thống

Chọn Thanh toán phí sử dụng

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 2 

Chọn Thời gian gia hạn tương ứng với số tháng muốn thanh toán

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 3 

Chọn Thanh toán qua cổng Ngân Lượng

Bấm Thanh toán.

S3 sẽ kết nối đến tài khoản Nganluong.vn của bạn và trừ tiền trực tiếp.

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

B. Thanh toán qua Chuyển khoản

Lưu ý:

 Số tiền chuyển khoản bằng phí từng tháng nhân với số tháng muốn thanh toán.

 Sau khi đã chuyển khoản, hãy giữ lại Hoá đơn chuyển khoản.

Bước 1 

Thực hiện chuyển khoản:

thong-tin-chuyen-khoan

Bước 2 

Đăng nhập S3, vào menu Quản Lý >> Quản Lý Hệ Thống

Chọn Thanh toán phí sử dụng

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 3 

Chọn Thời gian gia hạn tương ứng với số tháng bạn đã thanh toán

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 4 

Chọn Chuyển khoản qua Ngân hàng

Chọn Ngân hàng đã thực hiện chuyển khoản (Vietcombank, Sacombank, ACB)

Nhập mã hoá đơn chuyển khoản (có trên Hoá đơn chuyển khoản)

Bấm Xác nhận.

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

C. Thanh toán Tiền mặt trực tiếp

Lưu ý: Giữ lại phiếu thu khi thanh toán bằng tiền mặt cho Công Ty S3.

Bước 1 

Sau khi đã thanh toán tiền mặt.

Đăng nhập S3, vào menu Quản Lý >> Quản Lý Hệ Thống

Chọn Thanh toán phí sử dụng

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 2 

Chọn Thời gian gia hạn tương ứng với số tháng muốn thanh toán

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 3 

Chọn Thanh toán tiền mặt trực tiếp

Nhập lần lượt Tên nhân viên thu tiền và Số phiếu thu (có trên phiếu thu)

Bấm Xác nhận.

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Thêm