Thẻ Trạng thái xuất hiện trên phần mềm là 1 báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh trong ngày.

Đăng nhập S3, vào thẻ Trạng thái

Trạng thái mua bán: Cho biết tình hình kinh doanh trong ngày của cửa hàng. Trong mỗi cửa hàng sẽ liệt kê 10 giao dịch mới nhất. Và tổng doanh số của toàn hệ thống.

Hướng dẫn Kiểm tra trạng thái mua bán - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Tổng kết theo ngày: Tổng hợp doanh số, thu chi, tiền mặt… theo ngày hoặc theo chi nhánh cụ thể. Có chế độ xem thường và xem dưới dạng biểu đồ.

 

Đơn hàng COD (Trả tiền khi giao hàng): Tổng hợp tất cả những đơn hàng COD

Đơn hàng Dịch vụ: Tổng hợp tất cả những đơn hàng dịch vụ (bảo hành, sửa chửa)

Đơn đặt hàng: Tổng hợp tất cả các đơn đặt hàng từ Khách hàng.

 

Xem thêm