Bước 1 Tạo Chi Nhánh Mới

Đăng nhập S3, vào thẻ [Quản Lý] > [Quản Lý Hệ Thống]

Hướng dẫn Tạo Chi Nhánh Mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 Tạo Chi Nhánh Mới

Chọn mục [Chi Nhánh]

Hướng dẫn Tạo Chi Nhánh Mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 3 Tạo Chi Nhánh Mới

Bấm nút Tạo Chi Nhánh Mới để thêm chi nhánh mới:

Hướng dẫn Tạo Chi Nhánh Mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 4 Tạo Chi Nhánh Mới

Điền thông tin của chi nhánh mới và nhấn nút [Lưu thông tin] để hoàn tất

Hướng dẫn Tạo Chi Nhánh Mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Nếu chọn mục “Tự Nhận Hàng Luân Chuyển”, khi chuyển kho, hệ thống sẽ tự động chuyển hàng vào Kho Nhận mà không yêu cầu xác nhận từ thủ kho của Kho Nhận.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales