Báo cáo công nợ là một phần quan trọng của tất cả các chủ doanh nghiệp, giúp kiểm soát chặt chẽ được các khoản nợ của khách hàng và nợ nhà cung cấp, để hoạt động thu hồi công nợ đạt hiệu quả tối đa.

Để xem Báo cáo công nợ thực hiện như sau:

Vào Báo cáo >> Báo cáo Công Nợ.

Trong Báo cáo công nợ có 4 mục: Tổng quan công nợ, Lịch công nợ, Công nợ nhà cung cấpCông nợ khách hàng, Công nợ vỏ chai.

Lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của các mục trên.

1.  Tổng quan công nợ

Ở đây phần mềm sẽ cho thấy tổng quát tất cả các công nợ bao gồm của nhà cung cấp và của khách hàng.

tong-quan-cong-no

2. Lịch công nợ

Tính năng này  giúp chủ doanh nghiệp lên lịch để nhắc nợ khéo với khách hàng, tránh tình trạng nhắc nợ bị lặp lại nhiều lần.

Khi có Công nợ cần thu phần mềm thể hiện như hình sau:

lich-cong-no

Trường hợp khách hàng trả nợ hoặc dời lịch nhắc nợ qua ngày khác thì thực hiện như sau:

Bước 1: Click chọn vào mã đơn hàng

theo_doi_cong_no 2

Bước 2: Click vào chữ “Thêm

theo_doi_cong_no 3

Bước 3:  Ghi nhận khoản tiền mà khách hàng đã thanh toán >> chọn hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khỏan, khác,…) >> Lưu.

theo_doi_cong_no 4

Bước 4: Để thay đổi ngày nhắc nợ click vào chữ ” Sửa” của Ngày trả nợ kế tiếp.

theo_doi_cong_no 7

3. Công nợ nhà cung cấp

Thể hiện chi tiết công nợ của từng Nhà cung cấp.

cong-no-nha-cung-cap

4. Công nợ khách hàng

Thể hiện chi tiết công nợ của từng Khách hàng .

cong-no-khach-hang

Trường hợp muốn Quyết toán công nợ cho Khách hàng và Nhà cung cấp thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

5. Công nợ vỏ chai

Chi tiết công nợ vỏ chai cần thu/trả

cong-no-vo-chai

Nếu bạn muốn thanh toán công nợ vỏ chai, hãy click tại đây nhé.

Hãy tiếp tục với các hướng dẫn trong danh sách dưới đây để hoàn toàn làm chủ S3.

Xem thêm