S3co.vn ~ Tính năng này cho phép thực hiện thao tác bán hàng trên phần mềm S3 khi mất kết nối Internet.

Bước 1: Hướng Dẫn Bán Hàng Off-line

Để sử dụng tính năng Bán hàng offline, bạn phải kích hoạt chế độ cho phép bán âm bằng cách: Đăng nhập S3, vào Quản lý hệ thống >> Cài đặt >> Cơ bản

Tìm mục “Bạn có muốn cho phép bán hàng ngay cả khi trong kho hết hàng (bán trước, nhập sau) không?” và chọn Bật sau đó chọn Lưu thay đổi.

Lưu ý:

Hướng Dẫn Bán Hàng Off-line Khi chọn chế độ cho phép bán âm đồng thời bạn sẽ không xem được báo cáo lãi gộp và giá trị hàng tồn.

Hướng Dẫn Bán Hàng Off-line

 

Bước 2Hướng Dẫn Bán Hàng Off-line

Bạn vào Quản lý hệ thống >> Cài đặt >> Hệ thống

Tìm mục “Bán hàng khi không có kết nối mạng“, chọn Bật sau đó Lưu thay đổi.

ban-hang-khi-khong-co-mang

Bước 3Hướng Dẫn Bán Hàng Off-line

Sau khi đã được kích hoạt lên, trong trường hợp mất kết nối Internet, menu Bán hàng sẽ nháy màu đỏ liên tục, để thông báo đã kích hoạt tính năng bán offline, lúc này bạn có thể thực hiện thao tác Bán hàng như bình thường.

Hướng Dẫn Bán Hàng Off-line

Lưu ý:

Hướng Dẫn Bán Hàng Off-line Trong lúc này bạn chỉ thao tác được trên menu bán hàng, các menu khác tạm thời ngưng hoạt động cho đến khi có kết nối trở lại.

Hướng Dẫn Bán Hàng Off-line Các đơn hàng được thực hiện trong thời gian này sẽ tự động được đồng bộ lên hệ thống ngay khi có kết nối Internet.

Xem Thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales