Bước 1 Áp Dụng Bảng Báo Giá Cho Khách Hàng

Đăng nhập S3, vào thẻ [Quản Lý] > [Quản Lý Khách Hàng]

Hướng dẫn áp dụng bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 2 Áp Dụng Bảng Báo Giá Cho Khách Hàng

Chọn mục [Bảng Báo Giá]

Hướng dẫn áp dụng bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 3 Áp Dụng Bảng Báo Giá Cho Khách Hàng

Bấm nút Áp Dụng Bảng Báo Giá Cho Khách Hàng trước bảng báo giá muốn sử dụng

Hướng dẫn áp dụng bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 4 Áp Dụng Bảng Báo Giá Cho Khách Hàng

Tìm kiếm khách hàng cần áp dụng bảng báo giá trong ô “Khách Hàng” và bấm nút [Thêm khách hàng]

Hướng dẫn áp dụng bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

  • Từ thời điểm này trở đi bất kỳ món gì bán trong Bảng Báo Giá cho Khách Hàng được áp dụng thì hệ thống sẽ tự động lấy theo giá đã ghi trong Bảng Báo Giá.
  • Một khách hàng chỉ đồng thời có mặt trong một Bảng Báo Giá.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales