Phần mềm S3POS cung cấp 3 khía cạnh của Báo cáo doanh số: theo Cửa hàng, theo Nhân viên và theo Khách hàng.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ Báo Cáo > Báo Cáo Doanh Số 

Báo cáo doanh số 1

Truy cập menu Báo cáo doanh số

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục Báo Cáo Doanh Số > Doanh số Cửa Hàng

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Báo cáo doanh số theo cửa hàng

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Hệ thống hiện ra doanh số bán trong ngày, mặc định là bạn đang Xem theo đơn hàng.

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Doanh số theo đơn hàng

Chuyển sang chế độ Xem theo sản phẩm

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Doanh số theo sản phẩm

Lưu ý:

  • Cột Lãi gộp sẽ hiển thị cả giá trị Lãi gộp và % Lãi gộp.
  • Click vào đơn hàng sẽ hiện ra thông tin chi tiết.

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Tương tự, chọn Doanh số theo Khách hàng để xem doanh số mua của từng khách hàng

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Doanh số theo khách hàng

Lưu ý:

  • Bạn có thể xem theo Nhóm Khách hàng, Loại thành viên.
Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Doanh số theo nhóm khách hàng hoặc theo Nhân viên

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.