Trường hợp Khách hàng đã mua hàng, nhưng vì lý do nào đó muốn trả lại. 

Hãy làm theo hướng dẫn sau đây để nhập món hàng Khách trả lại về kho.

Bước 1 Nhập Hàng Trả Lại Từ Khách Hàng

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho

2017-09-07_10-09-36

Bước 2 Nhập Hàng Trả Lại Từ Khách Hàng

Chọn mục Nhập / Xuất >> Nhập hàng trả lại từ KH (cột bên trái trên giao diện S3)

nha-hang-tra-lai-tu-KH1

Trong đó: 

∗     Nhập thông tin khách hàng:Trường hợp KH không nhớ rõ mã hóa đơn bạn có thể nhập tên của khách để tìm hóa đơn.

∗     Mã Hóa Đơn: bạn nhập tay hoặc quét mã vạch của đơn hàng có trên phiếu bán.nhap-hang-tra-lai-tu-KH2

Lưu ý:

Nhập Hàng Trả Lại Từ Khách Hàng Trên mỗi phiếu bán in ra đều có mã vạch của giao dịch đó, bạn có thể quy định nếu Khách hàng muốn đổi trả, phải kèm theo phiếu bán.

Bước 3 Nhập Hàng Trả Lại Từ Khách Hàng

Nhấn Enter để hiện ra các sản phẩm có trong phiếu bán đó.

Click chọn sản phẩm Khách hàng trả lại và nhập số lượng trả tương ứng.

nhap-hang-tra-lai-tu-KH3

Bấm Hoàn tất để hoàn thành giao dịch.

Lưu ý:

Nhập Hàng Trả Lại Từ Khách Hàng Có thể trả lại bằng Tiền mặt / Chuyển khoản cho Khách hàng hoặc Trừ vào công nợ (nếu Khách hàng mua nợ)

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales