Bước 1 Thêm Mới Đơn Vị Tính

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý hệ thống

quan-lu-he-thong

Trong menu Thuộc tính sản phẩm bạn chọn Đơn Vị Tính

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Bước 2 Thêm Mới Đơn Vị Tính

Click vào nút Thêm Mới Đơn Vị Tính để thêm mới Đơn vị tính

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Nhập Đơn vị tính và bấm vào Thêm Mới Đơn Vị Tính để lưu lại.

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Sau khi tạo xong, bạn có thể vào chi tiết thông tin sản phẩm để lựa chọn Đơn Vị Tính.

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Lưu ý:

Thêm Mới Đơn Vị Tính Có thể thêm tắt Đơn vị tính trong phần Chi Tiết Thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales