Bước 1 

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý hệ thống

quan-lu-he-thong

Trong menu Thuộc tính sản phẩm bạn chọn Đơn Vị Tính

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Bước 2 

Click vào nút  để thêm mới Đơn vị tính

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Nhập Đơn vị tính và bấm vào  để lưu lại.

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Sau khi tạo xong, bạn có thể vào chi tiết thông tin sản phẩm để lựa chọn Đơn Vị Tính.

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Lưu ý:

 Có thể thêm tắt Đơn vị tính trong phần Chi Tiết Thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn thêm Đơn vị tính Phầm mềm Quản lý Bán hàng online S3

Xem thêm