Cân đối hàng tồn được sử dụng khi có nhu cầu kiểm kê số lượng hàng thực tế so với số lượng trong kho trên phần mềm hoặc khi phát hiện thấy số lượng thực tế của sản phẩm không giống như trên phần mềm, hoặc khi sản phẩm bị hỏng hóc, không thể bán hay sử dụng được. 

02 cách cân đối hàng tồn trên phần mềm S3POS:

Cách 1. Cân đối hàng tồn trực tiếp trên phần mềm:

 1. Đăng nhập phần mềm, vào Quản lý
 2. Chọn Quản lý kho
 3. Chọn Nhập/xuất
 4. Chọn Cân đối hàng tồn
 5. Tìm và chọn sản phẩm hoặc quét mã vạch sản phẩm
 6. Nhập số lượng thực tế kiểm kê
 7. Nhập giá vốn
 8. Bấm Hoàn tất, kết thúc giao dịch.

Lưu ý: 

 • Phần Ghi chú có thể để trống
 • Cỏ thể bấm nút x để xóa sản phẩm điều chỉnh

can-doi-hang-ton

Cách 2. Cân đối hàng tồn bằng file excel:

 1. Sau khi đăng nhập phần mềm, vào Quản lý
 2. Chọn Quản lý kho
 3. Bấm biểu tượng Excel excel để tải danh mục hàng hóa về máy

file-excel-can-doi-hang-ton

4. Mở file danh mục vừa tải về (nhớ chọn YES khi hiện cửa sổ truy vấn) >> nhập số lượng của các sản phẩm cần điều chỉnh số lượng ở cột SoLuongTon >> Lưu lại file

screenshot-95. Vào Quản lý

6. Chọn Quản lý hệ thống

7. Chọn Nhập từ excel

8. Chọn Danh mục sản phẩm

9. Bấm nút Chọn để tìm file vừa lưu bên trên

screenshot-13

10. Bấm nút Nhập dữ liệu để hoàn thành việc cập nhật số lượng

screenshot-12

Xem thêm