Bạn không thể nhập trực tiếp số lượng ngay trên thông tin sản phẩm mà phải thực hiện Nhập hàng.

Bạn phải có Thông tin về nhà cung cấp mới thực hiện giao dịch Nhập hàng được.

Bước 1 Nhập Hàng Từ Nhà Cung Cấp

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho

2017-09-07_10-09-36

Bước 2 Nhập Hàng Từ Nhà Cung Cấp

Chọn mục Nhập / Xuất (nằm bên trái trên giao diện S3)

nhap-hang-tu-nha-cung-cap1

Bước 3 Nhập Hàng Từ Nhà Cung Cấp

Chọn mục Nhập hàng từ NCC từ danh sách xổ xuống

nhap-hang-tu-nha-cung-cap2

Bước 4 Nhập Hàng Từ Nhà Cung Cấp

Nhập thông tin Nhà Cung Cấp (tên, số điện thoại, địa chỉ,…) mà bạn nhập về.nhap-hang-tu-nha-cug-cap3

Bước 5 Nhập Hàng Từ Nhà Cung Cấp

Tìm và chọn sản phẩm (theo Tên / Mã hàng / Mã vạch) trong ô Tìm kiếm

Bấm Thêm sản phẩm để đưa sản phẩm vào đơn Nhập hàng.

nhap-hang-tu-nha-cung-cap3

Nhập lần lượt Số lượng, Giá nhậpGiảm giá (nếu có) vào các ô tương ứng.

nhap-hang-tu-nha-cung-cap4

Nhấn vào nút Hoàn tất để hoàn tất việc nhập kho

Lưu ý:

Nhập Hàng Từ Nhà Cung Cấp Trường hợp mua nợ Nhà Cung Cấp, bấm nút Nhập Hàng Từ Nhà Cung Cấpở gần dòng Tiền mặt

Nhập Hàng Từ Nhà Cung Cấp Trường hợp thanh toán bằng hình thức khác, chọn trong danh mục xổ xuống.

nhap-hang-tu-nha-cung-cap5

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales