Logo và Thông tin doanh nghiệp sẽ hiển thị đầy đủ trên các phiếu in A4.

Hướng dẫn sau đây sẽ giúp thay đổi logo và thông tin mà người dùng mong muốn. 

 

Bước 1 Thay Đổi Thông Tin DN

Đăng nhập S3, vào Quản Lý > > Quản Lý Hệ Thống >> Thông tin Doanh nghiệp

Thay Đổi Thông Tin DN

Bước 2 Thay Đổi Thông Tin DN

Thay đổi Thông tin Doanh nghiệp trong nội dung hiện ra.

Thay đổi Logo, nhấp nút Chọn hình, tìm và chọn hình muốn sử dụng làm logo.

Bấm Lưu thông tin để lưu lại thay đổi.

Thay Đổi Thông Tin DN

 

Bước 3 Thay Đổi Thông Tin DN

Xem kết quả thể hiện trên phiếu in A4.

Thay Đổi Thông Tin DN

Như vậy là bạn đã thay đổi thành công thông tin doanh nghiệp và logo.

Nếu gặp khó khăn, hãy thông báo cho chúng tôi bằng Hộp thoại ở góc dưới bên phải màn hình.

Xem Thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales