Bước 1

Đăng nhập S3, vào thẻ [Quản Lý] > [Quản Lý Hệ Thống]

Tạo phân quyền mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2

Chọn mục [Danh mục Nhóm người dùng] (Nằm ở cột bên trái trên giao diện S3)

Tạo phân quyền mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

 Hệ thống phân quyền của S3 sẽ phân chia theo bộ phận. Bộ phận được các quyền nào thì toàn bộ nhân sự trong bộ phận sẽ được phân quyền giống như vậy.

 Trường hợp có chồng chéo về phân quyền, hoặc 1 nhân sự có một quyền đặt biệt nào đó, bạn hãy tạo 1 bộ phận riêng để phân quyền cho nhân sự đó (Có thể đặt tên phân quyền bằng chính tên hoặc chức vụ cụ thể của nhân sự để dễ quản lý).

 

Bước 3 

Bấm nút  để Thêm mới:

Tạo phân quyền mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 4 

Cửa sổ [Thông tin bộ phận] sẽ mở ra. Điền thông tin và bấm nút [Thêm bộ phận] để hoàn tất.

Tạo phân quyền mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 5 

Chọn mục [Phân quyền Nhóm người dùng] (Nằm ở cột bên trái trên giao diện S3)

Tạo phân quyền mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 6 

Chọn chức năng bạn cần phân quyền của S3, sau đó bạn chỉ việc đánh dấu hoặc bỏ chọn các quyền riêng cho từng bộ phận theo ý bạn

Tạo phân quyền mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

 Sau khi hoàn tất bước này bạn có thể gán quyền cho người sử dụng bằng cách truy cập [Quản Lý] > [Quản Lý Hệ Thống] > [Danh Mục Người Dùng]

Tạo phân quyền mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

 Chọn người dùng cần phân quyền:

Tạo phân quyền mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 Chọn thẻ [Quyền Người Dùng] và chọn “Bộ Phận” tương ứng từ danh sách xổ xuống trong ô [Quyền Người Dùng]:

 Xem thêm ở hướng dẫn [Tạo người dùng mới]

Xem thêm