Bước 1 Tạo Nhà Cung Cấp Mới

Vào Quản lý >> Quản lý khách hàng .

them-moi-nha-cung-cap

Bước 2 Tạo Nhà Cung Cấp Mới

Vào Danh mục nhà cung cấp >> Chọn 01010 để thêm Nhà cung cấp mới.

them-moi-nha-cung-cap1

Bước 3 Tạo Nhà Cung Cấp Mới

Điền nội dung trong Pop-up Thêm mới thông tin nhà cung cấp>> Lưu thông tin.

them-moi-nha-cung-cáp2

Hoàn thành nội dung như ảnh minh họa bên dưới.

them-moi-nha-cung-cap4

Bước 4 Tạo Nhà Cung Cấp Mới

Để xem lại thông tin nhà cung cấp bằng cách vào Quản lý >> Quản Lý Khách Hàng >> Danh Mục Nhà Cung Cấp.

them-moi-nha-cung-cap3

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales