Hướng dẫn dưới đây cung cấp cách thức thực hiện 1 giao dịch bán hàng.

Bước 1 Bán 1 Đơn Hàng

Đăng nhập S3, vào thẻ Bán Hàng

Hướng dẫn Bán hàng Phần mềm Quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 Bán 1 Đơn Hàng

Nhập Tên sản phẩmMã sản phẩm hoặc Mã vạch (dùng đầu đọc) vào ô Tìm kiếm

Khi sản phẩm hiện ra, bấm Thêm sản phẩm để chèn sản phẩm vào đơn bán.

Hướng dẫn Bán hàng Phần mềm Quản lý bán hàng online S3

Nhập lần lượt Số lượng bán, Giảm giá (nếu có) cho từng sản phẩm

Hướng dẫn Bán hàng Phần mềm Quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Bán 1 Đơn Hàng Có thể sử dụng đầu đọc để quét Mã vạch in trên hàng hóa.

Bán 1 Đơn Hàng Giá bán sẽ mặc định là Giá lẻ được ghi trong thông tin Sản Phẩm.

Bước 3 Bán 1 Đơn Hàng

Tìm và chọn thông tin khách hàng theo Tên, Điện thoại, Địa chỉ trong ô Thông tin khách hàng

Hướng dẫn Bán hàng Phần mềm Quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Bán 1 Đơn Hàng Có thể không cần nhập thông tin khách hàng (mặc định là Khách vãng lại)

Bán 1 Đơn Hàng Trường hợp Khách hàng được mua sỉ, hệ thống sẽ lấy Giá Sỉ của sản phẩm.

Bán 1 Đơn Hàng Nếu khách hàng chưa có thông tin, có thể bấm nút Bán 1 Đơn Hàng để tạo ngay.

Bước 4 Bán 1 Đơn Hàng

Tìm và Chọn nhân viên bán tại ô Thông tin nhân viên

Hướng dẫn Bán hàng Phần mềm Quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Bán 1 Đơn Hàng Mặc định tên nhân viên là người đang đăng nhập hệ thống.

Bước 5 Bán 1 Đơn Hàng

Bấm Hoàn tất để hoàn tất đơn hàng, hoặc

Bấm nút Hoàn tất và in để hoàn tất và in phiếu bán hàng.

Hướng dẫn Bán hàng Phần mềm Quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Bán 1 Đơn Hàng Nếu khách hàng nợ tiền toàn bộ đơn hàng, bấm nút Bán 1 Đơn Hàng

Bán 1 Đơn Hàng Nếu khách hàng thanh toán 1 phần, nhập số tiền khách thực trả vào ô số tiền

Bán 1 Đơn Hàng Nếu khách hàng trả bằng hình thức khác, nhấp ô Tiền mặt để chọn trong danh mục.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales