Câu hỏi

Đưa công nợ đầu kì của khách hàng vào phần mềm như thế nào ?

Trả lời

S3 xin chào,

Hiểu được các vấn đề của khách hàng khi bắt đầu đưa phần mềm vào sử dụng, S3 đã có sẵn giải pháp cho bạn.

Để đưa công nợ đầu kỳ vào phần mềm. Bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1 

Đăng nhập vào phần mềm, vào menu Quản lý >> Quản lý kho

a5

Bước 2 

Tại trang Danh mục hàng hoá, nhấp vào biểu tượng 

a6

Cửa sổ Tạo mới Sản phẩm hiện ra, điền thông tin của mặt hàng với tên là “Công nợ đầu kỳ”.

Tại ô Giá lẻ bạn có thể điền số tiền mà khách hàng nợ hiện tại hoặc để trống.

a2

Bước 3 

Lần lượt thực hiện giao dịch bán hàng cho từng Khách hàng đang có công nợ đầu kỳ và phần Thanh toán chọn còn thiếu (nợ).

Tại ô giá bán bạn sẽ thay đổi giá tùy theo từng khách hàng và số tiền mà khách đang nợ bạn.

a4

Sau khi thực hiện xong Bước 3 thì Công nợ đầu kỳ của Khách hàng đã được ghi nhận vào phần Báo cáo >> Báo cáo công nợ >> Công nợ khách hàng

a7

Bạn có thể tắt sử dụng sản phẩm “Công nợ đầu kỳ” sau khi thực hiện bán sản phẩm công nợ cho từng khách hàng theo hướng dẫn (tại đây).

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, đừng ngần ngại hãy liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng tại đây 🙂

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?