Câu hỏi

Dữ liệu trên S3POS được lưu trữ như thế nào? Có bảo mật không?

Trả lời

Dữ liệu của phần mềm S3 không lưu trữ trực tiếp trên máy tính của khách hàng, mà được lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây trên hệ thống máy chủ (servers) của S3.

Toàn bộ dữ liệu được quản lý an toàn, nhiều lớp bảo vệ với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, và được tự động sao lưu liên tục để tránh những nguy cơ bị mất dữ liệu do bị hư hỏng, mất trộm máy tính, hoặc xâm nhập từ bên ngoài.

S3 đồng thời luôn ký cam kết bảo mật dữ liệu tuyệt đối cho khách hàng sử dụng phần mềm S3POS.

151030_phuong_500x250

 

talking_duck_bao_mat_du_lieu

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?