Câu hỏi

Khi chưa kịp đóng phí thì có thể sử dụng được phần mềm hay không?

Trả lời

Hi bạn,

Khi chưa đóng phí S3 sẽ gia hạn thêm hai (2) tuần để bạn có thời gian thanh toán. Để tránh tình trạng này, ảnh hưởng tời việc kinh doanh của bạn. S3 có thông báo nhiều lần bằng email tự động. Cách hai (2) tuần đã có báo email, cách một (1) tuần cũng có báo email.

Hơn thế nữa sẽ có nhân viên S3 liên hệ hoặc nhắn tin thông báo vì sẽ có trường hợp bạn không kiểm tra mail thường xuyên.

Và trường hợp khẩn cấp, có thể gọi lên số hỗ trợ của S3, S3 có thể mở tạm một (1) ngày để bạn dùng cũng như nhập thông tin đóng phí.

khi_chua_kip_dong_phi_phan_mem_co_the_su_dung_khong

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?