Câu hỏi

Làm thế nào để nhập thông tin sản phẩm hàng loạt vào phần mềm S3POS bằng file excel?

Trả lời

Bạn có thể nhập thông tin sản phẩm vào phần mềm S3POS bằng cách điền thông tin chi tiết từng sản phẩm (theo hướng dẫn tại đây). Nhưng khi bạn có rất nhiều sản phẩm để nhập liệu cùng một lúc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với tính năng nhập thông tin sản phẩm hàng loạt bằng file excel. Chỉ cần bạn thực hiện theo các bước sau:

ssv1-color-logo (2)  Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Chọn Nhập từ excel >> Danh mục sản phẩm >> Bấm vào chữ “tại đây” để tải file mẫu về máy.

nhapsanpham_2.1

ssv1-color-logo (2)  Tiến hành nhập thông tin vào các cột MaHang, TenSanPham, NhomHang, MaVach, DonViTinh, SoLuong, GiaVon, GiaSi, GiaLe, v.v… >> Lưu lại file.

Tham khảo thêm ý nghĩa các trường thông tin tại đây

nhapsanpham_2.2

ssv1-color-logo (2)  Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Chọn Nhập từ excel >> Danh mục sản phẩm >> Bấm nút “ Chọn” >> Tìm lại File vừa nhập bên trên.

nhapsanpham_2.3

ssv1-color-logo (2)  Bấm Nhập dữ liệu để hoàn tất thao tác.

nhapsanpham_2.4

ssv1-color-logo (2)  Nếu bạn làm thành công thì phần mềm sẽ hiển thị như thế này:

nhapsanpham_2.4

Nếu không thành công thì sao? Không sao cả, bạn hãy click vào hình Vịt S3 bên dưới để liên hệ với đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình của chúng tôi nhé. Mọi vấn đề của bạn, các chàng trai và cô gái trẻ đẹp và tài năng của S3 hoàn toàn có thể giải quyết.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?