• 22/06/2015

S3co.vn ~ Có bao giờ bạn tự hỏi sao làm hoài vẫn không dư, nỗ lực mãi vẫn không thăng tiến, câu chuyện ngụ ngôn Nga này có thể là đáp án.

Khi nào thì tới bến sông?Khi nào thì tới bến sông?

Một người đi đường, khi ra tới bìa rừng thì gặp một bác tiều phu, ông dừng lại hỏi:

– “Bác ơi, khi nào thì tới bến sông?”

Người tiều phu trả lời:

– “Không biết”

Người đi đường thất vọng bước tiếp và sau khi được chừng mươi bước, bác tiều phu gọi giật lại bảo:

– “Còn bốn giờ nữa”

Người đi đường ngạc nhiên: “Sao nãy bác không nói?”

– “Khi nãy anh đứng tôi không biết, giờ anh đi tôi mới biết”

Khi nào thì tới bến sông?

Vâng, chúng ta chưa đến được với thành công, vẫn không đạt được mục tiêu vì nhiều lý do rất khách quan lẫn chủ quan:

S3Co Logo Bullet - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến. Online Web based POS Đi lạc hướng.

S3Co Logo Bullet - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến. Online Web based POS Đi nhanh quá… té 1 cái chết luôn.

S3Co Logo Bullet - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến. Online Web based POS Đi chậm quá người khác dành mất phần…

S3Co Logo Bullet - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến. Online Web based POS Và một lý do ít khi ta nghĩ đến hoặc không thấy được: ta [vẫn / đã / vô tình] đứng yên tại chỗ.

Ngày hôm nay bạn đã làm được THÊM điều gì so với ngày hôm qua chưa?