• 15/08/2020

“S3 giúp chúng tôi quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng Shop Thiên Thai. Giờ đây, công việc hàng ngày của tôi gần như chỉ còn mở Web, xem đồ thị doanh số, điều phối nguồn hàng và ra quyết định khen thưởng nhân viên.”

Đỗ Nhất Duy, Giám đốc điều hành hệ thống chuỗi cửa hàng bao cao su S2T