• 15/08/2020

“Sau một thời gian sử dụng S3, anh cảm nhận rất rõ công việc của mình thay đổi ra sao. Từ một người ngập trong mớ dữ liệu bán hàng mỗi ngày, giờ anh chỉ việc xem các báo cáo mình cần ngay trên phần mềm mà không phải tốn công tổng hợp, phân tích. Việc truy cập cũng rất linh hoạt dù anh hay đi công tác xa.”

Anh Huỳnh Danh Lợi – Chủ cơ sở Tranh Thêu An Phúc.