• 15/08/2020

“Khi mở shop tôi luôn mong muốn sẽ có được 1 giải pháp từ POS để ứng dụng nhanh vào bán hàng và quản lý. Sau khi tìm hiểu tôi đã hợp tác với S3 để triển khai áp dụng vào hệ thống của chúng tôi. Công việc đòi hỏi phải online vì tôi chỉ quản lý từ xa do điều hành nhiều công việc 1 lúc, thật tiện vì giờ đây chỉ cần vài cái nhấp chuột là tôi đã nắm bắt được hết những hoạt động của shop”

Anh Michael Minh Đỗ – Chủ Nước Hoa Shop