• 15/08/2020

“Từng làm việc trong một công ty lâu đời, tôi có cơ hội tiếp xúc và nắm bắt nhiều phần mềm quản lý chuyên nghiệp, đặc điểm chung của những phần mềm này là sử dụng khá phức tạp, rất ít người thành thạo. Giờ đây khi điều hành công việc kinh doanh riêng, tôi thấy S3 đã xua tan khái niệm cũ kỹ về phần mềm quản lý, nó đơn giản, thiết thực và đáp ứng đúng những gì mình cần”

Anh Tuấn – Chủ cơ sở Võ Phục Kim Minh.