• 15/08/2020

“Đơn giản vì chúng tôi cần quản lý hàng hóa, kho sao cho hợp lý và hiệu quả nhất. Trước khi sử dụng phần mềm công việc khá vất vã nhất là mỗi lần kiểm kho và tính hóa đơn cho khách hàng. Ngoài ra tôi hay đi công tác xa và giao lại cửa hàng cho nhân viên nên không yên tâm lắm. Nhưng giờ mọi chuyện đã được trợ giúp bằng phần mềm khá chuyên nghiệp và khá dễ dàng vì tính linh hoạt khi dùng online”

Chị Nguyễn Hiền Lương – Chủ cửa hàng Bông Xù shop.