• 15/08/2020

“Khi liên kết với S3-Simple Solutions chúng tôi đã được hỗ trợ rất nhiệt tình cho nên công việc khá dễ dàng và thuận lợi (Dù hơi có chút cản trở vì ngôn ngữ). Sau khi áp dụng vào bán hàng và kiểm kho, chúng tôi đã dần kiểm soát được số lượng hàng hóa và các chứng từ phát sinh trong ngày. Việc mà trước đây khi chưa có phần mềm thật sự rất khó kiểm soát dù bố trí nhiều nhân viên. Tập hợp chứng từ hàng ngày nhưng vẫn có thất thoát xãy ra. Giờ đây tôi yên tâm hơn khi có công việc ở ngoài, không ở cửa hàng để quản lý. Tôi chỉ cần check online là có thể nắm bắt được tình hình khá nhanh”

Mr. Bertrand Azalbert – Giám Đốc điều hành Bacchuscorner.