• 26/07/2015

Video giới thiệu tính năng phần mềm Quản lý công nợ online S3

Điều kiện nợ Tính năng Quản Lý Công Nợ Online trên Phần mềm S3

Có thể Nợ tiền nhà cung cấp hoặc Cho khách hàng mua thiếu bằng cách ghi nhận trực tiếp số tiền thực trả trong mỗi giao dịch được thực hiện trên phần mềm theo dõi công nợ trực tuyến S3.

Phần chưa thanh toán còn lại sẽ được hiểu là Nợ và tự động chuyển vào Báo cáo công nợ của Nhà cung cấp hoặc Khách hàng.

Cho phép Khách nợ tiền hàng Nợ tiền nhập hàng Nhà cung cấp

Cho phép Khách nợ tiền hàng                                            Nợ tiền nhập hàng Nhà cung cấp

Báo cáo trực quan Tính năng Quản Lý Công Nợ Online trên Phần mềm S3

Mọi chi tiết về Công nợ Nhà cung cấp hay Công nợ Khách hàng đều được đưa vào menu Báo Cáo >> Báo cáo Công Nợ

Báo cáo tổng quan về công nợ

Báo cáo tổng quan về công nợ

Theo dõi nhắc nợ Tính năng Quản Lý Công Nợ Online trên Phần mềm S3

Phần mềm theo dõi công nợ khách hàng giúp doanh nghiệp xác định khoảng thời gian liên hệ Khách hàng để thu nợ.

Theo dõi công nợ

Theo dõi công nợ

Thanh toán nợ dễ dàng Tính năng Quản Lý Công Nợ Online trên Phần mềm S3

S3 cung cấp chức năng xem Tất cả những giao dịch nợ của từng Khách hàng/Nhà cung cấp và chức năng Thanh toán nợ

Xem giao dịch nợ và thanh toán nợ

Xem giao dịch nợ và thanh toán nợ

Nhanh tay đăng ký sử dụng phần mềm quản lý công nợ online miễn phí 15 ngày. Các tính năng đầy đủ như phiên bản trả tiền.

Tính năng Quản Lý Công Nợ Online trên Phần mềm S3