• 18/08/2015

Các cuộc họp kinh doanh là cơ hội để xây dựng kỹ năng bán hàng của nhóm và thúc đẩy hiệu suất trong công việc.

Trong mỗi cuộc họp, nếu nhà quản lý chỉ đưa ra một ý tưởng hay chiến lược và khen thưởng khi nhân viên thực hiện nó, năng suất và doanh thu sẽ tăng rõ rệt.

Sau đây là sáu cách tổ chức họp kinh doanh sẽ mang lại kết quả tốt đẹp:

1.Khuấy động không khí

Bắt đầu cuộc họp với vài câu chuyện thú vị và thưởng cho những nhân viên đi đúng giờ để loại bỏ tình trạng chậm trễ. Nhân viên có thể giải đố, kể chuyện vui, chia sẻ với nhau về thành tích đạt được trong tuần hay thảo luận về mục tiêu cho tháng tới.

2. Đơn giản hóa buổi họp

Với bốn yếu tố: thời gian họp ngắn, không khí thoải mái, nhóm kinh doanh được hỗ trợ kỹ năng bán hàng quan trọng để đạt được thỏa thuận mua bán, và mọi người đều có thể tham gia, xây dựng cuộc họp.

3. Ba nguyên tắc để cập nhật từng cá nhân

Để đảm bảo quá trình cập nhật từng nhân viên không mất quá nhiều thời gian, hãy làm theo ba nguyên tắc sau: giới hạn thời gian, tạo các chủ đề khác nhau như đề cập đến những bài học quan trọng, mục tiêu trong tương lai và biết khi nào không nên thảo luận về vấn đề cá nhân.

4. Khuyến khích, khen thưởng

Bạn phải xây dựng được động lực trong mỗi cuộc họp vì đội ngũ kinh doanh cần được hỗ trợ và công nhận.

Đừng bỏ lỡ:  Thế nào là lương tốt?

Một lời “cảm ơn” sẽ có ý nghĩa rất lớn cho công sức họ đã bỏ ra. Ngoài ra, hãy phân loại phần thưởng thành các nhóm khác nhau.

Bạn có thể giúp nhân viên cảm thấy vui vẻ, cạnh tranh, thể hiện tinh thần đồng đội, thậm chí khả năng đối ngoại như khi tìm kiếm thông tin của một ai đó bên ngoài đội ngũ bán hàng.

5. Hoạt động nâng cao năng lực

Mỗi cuộc họp phải thử thách được kỹ năng của nhân viên bán hàng.

Các hoạt động có thể tập trung vào khảo sát, gặp gỡ khách hàng, trình bày các giải pháp,v.v. để liên tục phát triển kỹ năng cho nhóm kinh doanh. Đây cũng là chìa khóa để tạo ra giá trị trong cuộc họp.

6. Lịch trình chuẩn

Một lịch trình phù hợp sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Nhờ vậy, thời gian chuẩn bị cho cuộc họp được giảm đáng kể.

Hãy lưu lại những lịch trình họp để tham khảo và không lặp lại những ý tưởng sáng tạo trong từng buổi họp.

Sau khi áp dụng sáu bí quyết trên, quản lý kinh doanh của công ty Fusion Learning đã tiết kiệm được 10 phút chuẩn bị cho mỗi cuộc họp mà vẫn mang lại hiệu quả.

Sự đầu tư về thời gian này sẽ đảm bảo nâng cao được năng suất của nhóm kinh doanh cũng như kết quả sau cùng.