• 22/06/2015

Họ là ai?

BlueUp làm cho việc học từ vựng tiếng Anh trở nên thú vị và hiệu quả  (www.blueup.vn)

Blueup phương pháp học đầy mới mẻ

Họ ở đâu?

Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ có gì?

Blueup.vn có cả một kho Flashcard từ vựng tiếng Anh thích hợp cho mọi đối tượng đang học ngôn ngữ này.

Dù bạn đang mới vỡ lòng, hay đã và đang học lớp nâng cao, thậm chí ngay cả khi bạn tập trung cao độ cho kỳ thì IELTS, TOEFL, TOEIC…

Flashcard luôn là người bạn đồng hành tốt nhất theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ vựng là nền tảng của ngôn ngữ và Flashcard là viên gạch xây nên nền tảng ấy.

Họ có S3 vì?

Flashcard là một khái niệm mới với nhiều người, kinh doanh là khái niệm mới với đội ngũ Blueup. Flashcard giúp người học ngoại ngữ không bỡ ngỡ trước biển từ mênh mông, còn S3 giúp chúng tôi không bỡ ngỡ khi bắt đầu quản lý việc phân phối sản phẩm của mình” ~ Lương Công Gia Huy, Founder, Blueup.vn

Bạn có muốn bay lên cùng S3? Hãy email thông tin về bạn cho chúng tôi [email protected]