• 05/08/2019

Hệ số quay vòng hàng tồn kho (product turnover hay inventory turnover) là thước đo cho biết tốc độ một công ty bán sản phẩm hoặc hàng hóa mà mình có.

Chỉ số quay vòng sản phẩm
Chỉ số quay vòng sản phẩm

Không như một vài chỉ số quay vòng khác trong kinh doanh (như tỷ lệ nghỉ việc), hệ số này là điều tốt cho doanh nghiệp và chủ DN nên hy vọng chỉ số này ở mức cao.

Tầm quan trọng của Inventory turnover

Một trong những khía cạnh quan trọng khi bắt đầu kinh doanh là chi phí ban đầu.

Cho dù bạn rất tự tin ý tưởng của mình sẽ thành công, những nếu bạn không có đủ tiền để làm, bạn sẽ khó mà thành công – do vậy thường cần tới hoạt động vay hoặc đầu tư.

Một số chi phí ban đầu cho doanh nghiệp bao gồm mặt bằng và thiết bị. Với nhưng doanh nghiệp có lượng lớn hàng hóa, chi phí ban đầu lớn nhất chính là chi phí tồn kho.

Để tự tin tiếp thị sản phẩm của mình, hàng hóa phải luôn sẵn sàng.

Và để hàng hóa luôn sẵn sàng, bạn phải chi tiền.

Hệ số quay vòng hàng tồn kho (inventory tunrover) cho biết khả năng của doanh nghiệp trong việc lấy lại nhanh các khoản phí bằng cách bán các sản phẩm có sẵn trong kho.

Cách tính Inventory turnover

Tính vòng quay sản phẩm bằng công thức: T = C / I

Công thức tính chỉ số quay vòng hàng hóa
Công thức tính chỉ số quay vòng hàng hóa

Trong đó, T là vòng quay sản phẩm, C là tổng chi phí sản phẩm được bán ra và I là giá trị trung bình sản phẩm trong kho trong suốt thời kì đo lường.

Đừng bỏ lỡ:  Người tiêu dùng đang "bỏ rơi" chợ truyền thống?

Khả năng dự báo của Inventory turnover

Dự báo
Dự báo

Để quyết định cần lưu kho với số lượng bao nhiêu cho một sản phẩm cụ thể, một công ty cần có 2 con số.

Số đầu tiên là tốc độ mà nó kỳ vọng sẽ bán sản phẩm, cũng chính hệ số quay vòng hàng tồn kho.

Con số thứ 2 là tốc độ tạo ra / sản xuất sản phẩm.

Nếu công ty kỳ vọng một sự bùng nổ trong nhu cầu xảy ra sớm, nó có thể cần duy trì lượng sản phẩm tổn kho hơi dôi ra. Nếu công ty có thể tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu, mặc dù điều này có khi không cần thiết.

Tuy nhiên, mặc dù con số thứ 2 quan trọng liên quan đến hệ số quay vòng hàng tồn kho, nó không phải lúc một phần thực sự trong việc tính toán chỉ số này.

Các chỉ báo

Tính toán hệ sống quay vòng đưa tới những con số lớn thường cho thấy sức khỏe của hoạt động bán hàng tương quan với số lượng sản phẩm nằm trong kho.

Tỷ lệ này nhỏ cho thấy công ty đang ngày càng nhiều tồn kho hơn so với doanh số bán ra.

Ngoại lệ

Nhu cầu đối với một vài sản phẩm khác nhau theo mùa hoặc các yếu tố khác, chẳng hạn như điều kiện chung của nền kinh tế.

Vì lý do này, một công ty dựa hoàn toàn theo chỉ số này để xác định bao nhiêu sản phẩm cần lưu kho có thể rối bời khi một lượng lớn người đột nhiên mua sản phẩm hoặc khi nhu cầu sản pẩm đột nhiên rớt về 0.

Những sự kiện kiểu này không làm giảm lợi ích của hệ số quay vòng hàng tồn kho ( inventory turnover), mà công ty còn sử dụng các yếu tố chu kỳ này để đo lường và dự bán hệ số quay vòng.