• 15/08/2020

“Hiện tại chúng tôi cần quản lý nhiều chi nhánh. Bản thân tôi là dân IT nên thấy được lợi thế của việc sử dụng phần mềm quản lý bán hàng so với việc quản lý bằng sổ sách như trước đây. Mặt khác, internet hiện nay rất phổ biến, việc sử dụng S3 sẽ tạo sự thuận tiện và dể dàng cho nhân viên của chúng tôi”

Nguyễn Xuân Hào – Orangestyle.vn