• 15/08/2020

“Ban đầu chúng tôi chỉ quản lý các kho bằng sổ tay thông qua con người, nhưng sau khi quyết định sáp nhập các kho tập trung lại để tiết kiệm chi phí và dễ quản lý hơn thì việc xử lý với 1 số liệu khổng lồ là điều không thể. Để giải quyết vấn đề này chúng tôi đã liên hệ với nhiều nhà cung cấp phần mềm để tìm hiểu thì tôi gặp S3, với công nghệ clouds mà tôi đang tìm kiếm. Sau khi nghiên cứu và ứng dụng thử chúng tôi thấy S3 đã giải quyết được các vấn đề của chúng tôi như kho, mã vạch, báo cáo kho hàng ngày…nên tôi quyết định chọn S3 để hợp tác. Vấn đề là giờ chúng tôi vừa tiết kiệm được chi phí mà việc quản lý kho và luân chuyển nội bộ trở nên dễ dàng hơn thông qua báo cáo trực quan”

Trần Hoàng Kim Ngân – Giám Đốc Công Ty TNHH Vải Sợi và Thời Trang Kim Vũ.