• 15/08/2020

“Flashcard là một khái niệm mới với nhiều người, kinh doanh là khái niệm mới với đội ngũ Blueup. Flashcard giúp người học ngoại ngữ không bỡ ngỡ trước biển từ mênh mông, còn S3 giúp chúng tôi không bỡ ngỡ khi bắt đầu quản lý việc phân phối sản phẩm của mình”

Lương Công Gia Huy, Founder, Blueup.vn