Chiến lược Blitzkrieg: Làm gì khi ở giữa 2 thế lực hùng mạnh?

Chiến lược Blitzkrieg: Làm gì khi ở giữa 2 thế lực hùng mạnh?

  • 27/01/2021

Video đính kèm là một trong những minh họa về Blitzkrieg Strategy. Chiến lược / Chiến thuật quân sự nổi tiếng của quân đội Đức, được hình thành từ WW1 (Thế chiến thứ 1) và hoàn thiện lên đến đỉnh cao vào giữa WW2 (Thế chiến thứ 2). Bước ngoặc của cuộc đại chiến thế…