• 15/08/2020

“Teddyhouse với rất nhiều chi nhánh trong nước và ngoài nước nên việc quản lý rất khó khăn, nhất là về các báo cáo tình hình kinh doanh chung của từng chi nhánh, tập hợp số liệu như vậy rất mất thời gian. Lúc ở nước ngoài tôi có sử dụng qua phần mềm POS nên khi về Việt Nam để mở rộng thị trường, tôi đã tìm hiểu phần mềm POS hiện có ở Việt Nam để xem có phần mềm nào phù hợp mà lại dễ quản lý không ? Rất may sau 1 thời gian tìm hiểu, tôi đã hợp tác được với S3. Giờ đây ở từng chi nhánh tôi phân quyền cho mỗi quản lý và nhân viên riêng biệt, nên giờ chỉ cần vào phần mềm là tôi có thể bao quát được tình hình hoạt động của các chi nhánh. Tiện nhất là lúc đi công tác nước ngoài, không cần mất thời gian để bao quát hoạt động qua báo cáo tay như lúc trước”

Anh Matthew Quang Tran – Giám Đốc của Teddyhouse.