• 15/08/2020

“Lúc mới mở của hàng luôn bận rộn để kiểm soát được việc xuất nhập tồn chưa kể việc mua bán mỗi ngày nữa. Lúc đó tôi ngán ngẩm lắm. Sau đó, bạn bè giới thiệu cho phần mềm quản lý bán hàng S3, xài thử thấy hay quá, lại có thêm tính năng gian hàng, nên quyết định dùng ngay và luôn, tới giờ thì cảm thấy công việc không quá khó khăn như trước nữa. Hy vọng mọi người đến ủng hộ thường xuyên để mình có thể bận rộn với phần mềm S3”

Anh Thái – Metrophone.vn