• 15/08/2020

“Trước đây tôi đã thử sử dụng qua 2 phần mềm quản lý bán hàng nhưng đều gặp khó khăn vì giao diện phức tạp khiến tôi phải mất nhiều thời gian kiểm tra chỉnh sửa lại. Biết đến S3 với sự hỗ trợ của nhân viên S3, tôi thấy việc quản lý đơn giản nhưng chặt chẽ hơn nhiều!”

Hồ Viết Tiến – Chủ Doanh Nghiệp Thời Trang SenseFashion.