• 15/08/2020

“Đơn giản chúng tôi muốn 1 phần mềm online để kiểm soát bán hàng và kho. Đôi khi có thêm 1 số dịch vụ sửa chữa mà chúng tôi cần quản lý và tập hợp chứng từ để đối chiếu. Những điều đó S3 đều làm được và giúp tôi triệt để nên tôi đã hợp tác để cùng phát triển. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội đón tiếp và phục vụ quý khách hàng, các bạn sẽ được MyBoss phục vụ theo đúng phương châm: Khách hàng là thượng đế”

Anh Lê Công Tuấn Anh – Giám Đốc công ty MyBoss.