• 15/08/2020

“Ban đầu chỉ có ý định kinh doanh online trên facebook là chính nên tôi cũng không quan tâm lắm đến việc phải quản lý việc kinh doanh của mình ra sao. Biết đến S3 cũng qua facebook, tôi thấy ấn tượng với chức năng online của phần mềm nên sử dụng thử. Rất thú vị khi cuối mỗi tháng tôi kiểm tra lại tình hình thu – chi, nhận thấy việc kinh doanh nhỏ của mình cũng rất hệ thống và đem lại lợi nhuận đáng kể!”

Chị Đoàn Thị Cẩm Nhung – Chủ Shop Mẹ Ben.