• 26/07/2015

Quản lý công nợ là nghiệp vụ quản lý xuyên thấy trong kinh doanh, việc bán hàng ở một số doanh nghiệp phân phối hoặc nhà sản xuất đòi hỏi phải ghi nhận và quản lý công nợ nên phần mềm quản lý kho và bán hàng gần như lúc nào cũng có tính năng quản lý công nợ theo cùng.

Điểm nổi bật của tính năng quản lý công nợ trên phần mềm S3

Điều kiện nợ

Có thể Nợ tiền nhà cung cấp hoặc Cho khách hàng mua thiếu bằng cách ghi nhận trực tiếp số tiền thực trả trong mỗi giao dịch được thực hiện trên phần mềm theo dõi công nợ trực tuyến S3.

Phần chưa thanh toán còn lại sẽ được hiểu là Nợ và tự động chuyển vào Báo cáo công nợ của Nhà cung cấp hoặc Khách hàng.

Cho phép Khách nợ tiền hàng
Cho phép Khách nợ tiền hàng
Nợ tiền nhập hàng Nhà cung cấp
Nợ tiền nhập hàng Nhà cung cấp

Báo cáo trực quan 

Mọi chi tiết về Công nợ Nhà cung cấp hay Công nợ Khách hàng đều được đưa vào menu Báo Cáo >> Báo cáo Công Nợ

Báo cáo tổng quan về công nợ
Báo cáo tổng quan về công nợ

Theo dõi nhắc nợ

Phần mềm theo dõi công nợ khách hàng giúp doanh nghiệp xác định khoảng thời gian liên hệ Khách hàng để thu nợ.

Theo dõi công nợ
Theo dõi công nợ

Thanh toán nợ dễ dàng 

S3 cung cấp chức năng xem Tất cả những giao dịch nợ của từng Khách hàng/Nhà cung cấp và chức năng Thanh toán nợ

Xem giao dịch nợ và thanh toán nợ
Xem giao dịch nợ và thanh toán nợ

Nhanh tay đăng ký sử dụng phần mềm quản lý công nợ online miễn phí 15 ngày. Các tính năng đầy đủ như phiên bản trả tiền.

Video giới thiệu tính năng phần mềm Quản lý công nợ online S3