• 22/06/2015

Có 2 loại người chỉ huy: người mong cho tương lai tập thể tốt hơn và có kẻ chỉ muốn làm… chỉ huy.

Ngụ ngôn giao dịch

Theo các nhà tâm lý học, một viên chỉ huy đích thực phải là người biết “khơi dậy khả năng làm việc của người khác, kích thích người ta làm việc, cùng thực hiện một mục đích chung”

Nhân vật kiệt xuất này thường “sáng dạ” hơn người thường, biết đề ra nhiều giải pháp có giá trị, trong khi số đông còn nhăn nhó, bóp trán tìm con đường sáng. Người chỉ huy sẽ lẳng lặng bắt tay vào việc, trong khi thiên hạ còn đang lưỡng lự chưa biết phải làm gì. Người đó cũng biết gạt bỏ mọi chuyện rườm rà vô bổ, tìm ra giải pháp tối ưu.

Lòng tin cũng là chuyện quan trọng. Một viên chỉ huy khi hành động khác người, LUÔN TIN CHẮC RẰNG mình thành công. Đó không phải là thói vĩ cuồng, mà là tự tin và khả năng nhận xét đúng. Người chỉ huy nào cũng có tính cách trên VÀ hội đủ những tính cách trên. Chỉ có một điều, những người chỉ huy khác nhau cũng có những mục đích khác nhau. Có người mong cho tương lại tập thể tốt hơn và có kẻ chỉ muốn làm chỉ huy.

Còn bạn, bạn là chủ doanh nghiệp của chính bạn, điều đó đương nhiên rồi. Nhưng bạn đã trở thành người chỉ huy đích thực chưa ?

S3 rất mong nhận được ý kiến chia sẻ và đóng góp của các bạn.

Trích dẫn từ Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, số 138, phát hành năm 1994.