• 14/12/2019

Mỗi khi ai đó thân chinh tới trung tâm mua sắm vì một cái áo hay cuốn sách, người đó chứng kiến bán lẻ trong thực tế. Còn bán hàng trực tiếp, ngược lại, xảy ra ở quy mô nhỏ hơn. Nhân viên bán hàng trực tiếp tập trung vào trải nghiệm mua sắm mang tính cá nhân xung quanh 1 nhãn hàng hóa cụ thể.

Bán lẻ
Bán lẻ

Mặc dù cả hai kỹ thuật bán hàng này đều có thể chuyển thành lợi nhuận, bán hàng trực tiếp thường đòi hỏi nhiều sự vận động ở phía người bán.

Định nghĩa bán hàng trực tiếp

Bán hàng trực tiếp là bán một sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc theo phương pháp lên kế hoạch bán cá nhân hoặc bán theo nhóm. Nó khác với marketing trực tiếp vì nó xảy ra ở phương diện cá nhân, thay vì thông qua phương tiện khác nhưinternet hoặc catalo.

Các công ty bán hàng trực tiếp có thể có kế hoạch chi trả hoa hồng ở nhiều cấp, nhưng nó không đúng với mọi nhãn hàng bán trực tiếp.

Nói ngắn gọn, bán trực tiếp là dời sán bán tới người tiêu dùng, thay vì làm cho người tiêu dùng đến địa điểm cụ thể để mua.

Định nghĩa bán lẻ

Bán lẻ, ngược lại, diễn ra ở một địa điểm cụ thể.

Theo định nghĩa là “bán hàng hóa riêng lẻ hoặc với số lượng nhỏ cho người tiêu dùng”, bán trực tiếp cũng được coi như bán lẻ.

Với hầu hết mọi người, mua lẻ bao gồm việc đi đến 1 cửa hàng với nhiều sản phẩm trưng bày và thực hiện mua hàng.

Đừng bỏ lỡ:  Bất lợi của những công ty làm ăn với các đại gia bán lẻ

Cửa hàng lúc nào cũng ở đó, và việc bán hàng không lệ thuộc vào việc tổ chức bán tập thể hoặc thực hiện cuộc gọi đặc biệt.

Thanh toán và chi hoa hồng

Không giống bán lẻ, người bán trực tiếp thường là những nhân viên hợp đồng độc lập và không được thuê chính thức bởi công ty bán hàng trực tiếp.

Người ta kiếm tiền thông qua công ty cung ứng, người trả một khoản phần trăm trong giá bán cho mỗi mặt hàng được bán.

Nếu công ty có thành phần trả hoa hồng nhiều cấp, thì những người khác trong chuỗi, cấp trên, cấp dưới, đều có lợi nhuận trong mỗi giao dich.

Trong bán lẻ, hầu hết người làm việc đều là nhân viên chính thức và có thể thu thập lợi ích. Họ được trả tiền bao gồm lương, tiền làm theo giờ hoặc hoa hồng hoặc kết hợp nhiều phương pháp thanh toán.

Cảnh báo

Mặc dù bán lẻ tương đối trực diện, một số loại bán hàng trực tiếp có thể nguy hiểm với túi tiền. Bán hàng trực tiếp phi bán lẻ, tập trung vào các cơ hội bán hàng và đầu tư, đôi khi hóa ra không là gì hơn sai lầm.

Mô hình phi bán lẻ dẫn tới tỷ lệ thiệt hại nhiều hơn đối với tất cả những người hoạt động như nhà phân phối độc lập hoặc nhân viên kinh doanh.

Vì vậy, cần nghiên cứu các cơ hội bán hàng trực tiếp một cách triệt để trước khi trả bất kì phí thành viên nào, các nguyên liệu hoặc phí nhà cung ứng.