• 08/08/2016

Khi bạn tạo được trang landing page cho website của mình nghĩa là bạn đã đi được một nửa đường tới đích thành công trong thu hút khách hàng.

Để đi được tốt nửa còn lại, bạn phải biết cách tối ưu hóa trang landing page ấy và tôi ở đây để giúp bạn làm điều đó.

Bạn đã sẵn sàng chưa nào?

S3_landing_page