Câu hỏi

Báo cáo giá trị hàng tồn trên phần mềm S3POS được tính như thế nào?

Trả lời

Chào bạn,

Báo cáo giá trị hàng tồn trên phần mềm S3POS là báo cáo về tổng giá trị hàng hóa đang có tại cửa hàng, được tính bằng giá vốn của sản phẩm nhân với số lượng tồn kho

Trong đó, trên phần mềm S3POS, giá vốn của sản phẩm sẽ là bình quân (trung bình) giá trị hàng hoá từ các lần nhập hàng (giá trị nhập) chia cho tổng số lượng sản phẩm tồn kho tại thời điểm tính.

Bạn có thể dễ dàng xem báo cáo giá trị hàng tồn trên phần mềm S3POS như hình bên dưới đây khi vào Báo cáo >> chọn Báo cáo kho >> chọn Báo cáo giá trị hàng tồn

bao cao gia tri hang ton

Ý nghĩa: 

Giá trị hàng tồn chính là tiền vốn người kinh doanh đổ vào hàng hóa, và tâm lý của người kinh doanh là nhanh chóng bán hết sản phẩm trong kho để thu hồi lại vốn, kiếm được lợi nhuận và tái đầu tư vào hàng hóa 1 lần nữa. Vậy nên với Báo cáo giá trị hàng tồn trên phần mềm S3POS, người kinh doanh có thể dễ dàng kiểm soát hay theo dõi được giá trị hàng tồn, từ đó nhanh chóng có được kế hoạch nhập xuất hợp lý, tránh dẫn tới tình trạng chôn vốn quá lâu đang khi sức bán yếu. 

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?